آت اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران

پیام:
چکیده:
در پژوهش پیش رو، پس از مشخص کردن محدوده رویشگاه های درخت انارشیطان (Tecomella undulate (Roxb.) Seem.)درسه استان کرمان، هرمزگان و بوشهر، شش رویشگاه انتخاب شدند. هدف از این پژوهش، تعیین و شناسایی نیازهای بوم شناختی، ویژگی های جنگل شناسی، ساختار زمین شناسی، ویژگی های خاک و اقلیمی و تعیین جدول نیازهای بوم شناختی گونه مذکور بود. نتایج نشان داد که انارشیطان در نواحی گرم جنوب ایران از نزدیکی ساحل دریا (ارتفاع 10 متری از سطح دریا) در مغدان بوشهر تا ارتفاع 1612 متری از سطح دریا در اسفندقه جیرفت با میانگین بارندگی سالانه 100 تا 200 میلی متر و درجه حرارت سالانه پنج تا 55 درجه سانتیگراد پراکنش داشت. بافت خاک در بیشتر رویشگاه ها، سبک تا متوسط و شنی تا شنی - لومی بود. خاک رویشگاه ها از نظر پتاسیم غنی، اما از نظر نیتروژن و ماده آلی بسیار فقیر بود. میانگین اسیدیته گل اشباع بین 6/72 تا 7/61 و هدایت الکتریکی آن 0/5 میلی موس بر متر بود که بیشتر بر روی رسوبات دوران کواترنری و ترشیاری حضور داشتند. متوسط تراکم توده های انارشیطان در شش رویشگاه مورد مطالعه، 75 پایه در هکتار، بیشترین ارتفاع 10/2 متر، متوسط قطر تنه 47/35 سانتی متر و میانگین سطح تاج 9/6 متر مربع محاسبه شد. زمان گل دهی در بیشتر رویشگاه ها از اواخر اسفند ماه تا نیمه اردیبهشت ماه بود. زمان رسیدن بذرها در تنها رویشگاه بذرده کشور (دشت کوچ جیرفت) از ابتدا تا اواخر اردیبهشت ماه ثبت شد. تکثیر طبیعی انارشیطان از طریق بذر و ریشه جوش انجام می شود. نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را در مورد آت اکولوژی انارشیطان ارائه داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
506 -519
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962465 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.