ارزیابی فنی و اقتصادی دستگاه پایش وضعیت لحظه ای جهت بازرسی لوله مغزی سیار در صنعت حفاری

پیام:
چکیده:
در این مقاله به بررسی فنی و اقتصادی دستگاه های پایش وضعیت لحظه ای برای آشکارسازی انواع عیوب موجود در دستگاه لوله مغزی سیار می پردازیم. عیب های مکانیکی ایجاد شده در لوله مغزی سیار می تواند موجب ایجاد ترک و در نهایت شکست تیوب در دستگاه لوله مغزی سیار شود و این موضوع به شکل موثری بر فرایند تولید اثرگذار است. از این رو، دستگاه های پایش وضعیت لحظه ای در جلوگیری از شکست ناگهانی لوله مغزی سیار کمک فراوانی کرده اند. جهت طراحی و ساخت دستگاه های پایش وضعیت، ابتدا با بررسی مکانیزم های شکست بر روی لوله مغزی سیار فهم تازه ای از رفتار و عیب های لوله مغزی سیار به دست آمده که این امر منجر به تولید دستگاه ها و برنامه های مدیریت جهت پایش وضعیت تیوب ها در لوله مغزی سیار شده است. تحقیقات نشان می دهد مهم ترین عامل در شکست لوله مغزی سیار خستگی مکانیکی است. با اعمال بارهای سیکلی بر تیوب ترک های خستگی به وجود آمده و رشد می کند و موجب شکست در لوله مغزی سیار می شود. بدین منظور در این مقاله به بررسی مکانیزم های شکست در تیوب های لوله مغزی سیار پرداخته و فناوری های مورد استفاده در دستگاه های پایش وضعیت لحظه ای در حین عملیات  ارائه شده است. همچنین با بررسی هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده دستگاه، بررسی های اقتصادی انجام شده و نتایج ارائه شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از این دستگاه ها موجب بالا رفتن مدت زمان استفاده جهت عملیات بوده و از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962477 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.