محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
اسناد سجلی از مهم ترین اسناد رسمی برای معرفی هویت و تشخیص ممیزات اشخاص طبیعی اند. در میان ممیزات اشخاص طبیعی، نام خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس مقررات قانونی، اعطای نام خانوادگی بر اساس نسب پدری کودک انجام می گیرد؛ از این رو این اسناد در دعاوی حقوقی مترتب بر نسب می توانند به عنوان دلایل اثباتی مورد استناد قرار گیرند. بنابراین تنظیم صحیح این اسناد و مطابقت آنها با واقع، تاثیر مستقیم در حقوق صاحبان سند و نیز حقوق اشخاص ثالث خواهد داشت. با ظهور و توسعه فن آوری مدرن استفاده از روش های کمک باروری، سوالات گوناگونی در زمینه های مختلف حقوقی، از جمله وضعیت ثبت اسناد سجلی کودکان متولد شده از طریق اهدای جنین، مطرح شده است. بیشتر کشورهای غربی روش اهدای ناشناخته جنین (محرمانگی) را برگزیده اند و تعدادی از کشورها نیز به اهدای شناخته جنین تمایل پیدا کرده اند. این مقاله تلاش دارد با مطالعه دلایل اهدای ناشناخته جنین، به این سوال پاسخ دهد: آیا اهدای ناشناخته جنین با قواعد و مقررات فقهی و حقوقی سازگاری دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه راه حل مناسبی برای حل این معضل حقوقی می توان ارائه کرد؟
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1962728 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!