بررسی صحت مدل ‏های تک صفتی و چند صفتی ژنومی در حضور اثر متقابل ژنوتیپ و محیط

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف از این تحقیق ارزیابی مدل های حیوانی مختلف در سناریوهای متفاوت ژنومی جهت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و تشخیص وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط (G × E) بود. داده های ژنومی با تراکم های متفاوت جایگاه های صفات کمی (100 و 500) و سطوح مختلف عدم تعادل پیوستگی (کم و زیادLD =) با تراکم K10 برای 30 کروموزم شبیه سازی شدند. صفتی در سه محیط مختلف با وراثت پذیری های 10/0، 25/0 و 50/0 روی این ژنوم شبیه سازی شد. در مرحله بعد، همبستگی ژنتیکی ضعیف (47/0) و قوی (83/0)  بین محیط سه (50/0h2=) با محیط های یک (10/0h2=) و دو (25/0h2=) ایجاد شد. نتایج نشان داد صحت پیش بینی ژنومی با افزایش هر یک از عوامل سطح LD ، وراثت پذیری و همبستگی ژنتیکی بین صفات افزایش یافت. استفاده از مدل چند صفتی نسبت به مدل تک صفتی باعث افزایش صحت پیش بینی ژنومی شد. صحت پیش بینی های ژنومی هنگامی که ارزش های اصلاحی ژنومی حیوانات محیط سوم با استفاده از اطلاعات ژنومی خویشاوندانشان در محیط دوم برآورد شد بالاتر بود و بیش ترین صحت پیش بینی ژنومی (422/0) برای سناریو با تعداد پایین QTL و عدم تعادل پیوستگی بالا مشاهده شد. همچنین، با افزایش درصد حیوانات از 25 به 75 درصد، صحت پیش بینی ژنومی افزایش یافت. به طور کلی در صورت وجود اثر متقابل G × E، سطح LD، نوع حیوانات موجود در جمعیت مرجع و همبستگی ژنتیکی بین محیط های مختلف نقش مهمی را ایفا می کنند. در نتیجه می توان بیان کرد که با لحاظ کردن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، صحت پیش بینی ژنومی بیشتر و فهم بهتری از تنوع ژنتیکی صفات کمی حاصل می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1963074 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!