بررسی آزمایشگاهی اثر خواص شیمی سطح گرافن بر فرایند تشکیل هیدرات متان و میزان ذخیره سازی و پایداری آن

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این تحقیق فرایند تشکیل هیدرات متان در حضور گرافن و گرافن اکسید بررسی شد. بطوریکه ابتدا نانوصفحات گرافنی توسط فرایند CVD بر روی بستر مس رشد داده و سنتز شد و با آنالیزهای XRD، FTIR و AFM ساختار آن مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نانوسیالات پایدار حاوی گرافن و گرافن اکسید شده با غلظت 1% وزنی تهیه شده و در فرایند تشکیل هیدرات گازی در psig 1000 و دمای C 4 استفاده شد. به طوریکه نانوسیال حاوی گرافن/سورفکتنت ضمن کاهش زمان القا و انحلال به ترتیب تا %0/46 و %9/60 نسبت به نمونه آب خالص، توانسته میزان ذخیره سازی را تا %7/56 افزایش دهد. این امر بدلیل افزایش 40 برابری انحلال اولیه متان در نانوسیال نسبت به آب بوده که این امر حاصل از کاهش مقاومت انتقال جرم در اثر حضور سورفکتنت و همچنین وجود سایتهای فعال ناهمگن بیشتر جهت هسته زایی می باشد. همچنین مشاهده شد علی رغم اینکه پایداری هیدرات های تشکیل شده در حضور گرافن کمتر از گرافن اکسید است، اما بعد از رسیدن به پایداری، میزان متان ذخیره شده در هیدرات گرافن از این مقدار برای نمونه شاهد 9/34 حجم بیشتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1964207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.