نگاهی انتقادی به ویراست الاعتقادات راغب اصفهانی

پیام:
چکیده:
راغب اصفهانی )زنده در: 409 ه.ق.( ادیب و مفسر و متکلم نامور و صاحب آثار ارزشمندی چون مفردات الفاظ القرآن و محاضرات الادباء و محاورات الشعراء والبلغاء و نیز الذریعه إلی مکارم الشریعه کتابی بسیار ار جآور و پرثمر در تقریر مسائل کلامی تحریر نموده که زیر عنوان الاعتقادات تصحیح و منتشر شده است. در نوشتار حاضر، دست نوشت های شناخته شده از اعتقادات و نیز دو ویراست فراه مآمده از این اثر معرفی شده است و پاره ای از مهمترین اشکالات ویراست شمران العجلی از این کتاب بازگو گردیده است. ضب طهای نادرست و افتادگ ی های شایان توجه و اغاط حروف نگاشتی پرشمار ویراست العجلی ضرورت ارائه ویراست بازنگریسته تازه ای از این اثر گرانسنگ را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1964875 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!