آموزش و یادگیری برای مدیریت بحران با به کارگیری محیط شبیه سازی مجازی بازی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
پیشرفتهای اخیر در علوم رایانه، شبکه و مخابرات فرصت های جدیدی برای به کارگیری شبیه سازی و بازی به عنوان ابزاری روش شناسانه برای بهبود مدیریت بحران ارائه می کند. برای ارائه به روزرسانی سناریوها به بازیکنان در قالب «خبر» و ابلاغ توجیه های از پیش ضبط شده به بازیکنان توسط خبرگان می توان از فیلم های ویدئویی استفاده کرد. سازمانهایی که مسئولیت مدیریت بحران را بر عهده دارند هم اکنون در حال به کارگیری این فناوری ها در ساخت سامانه های مدیریت بحران برای هماهنگ کردن پاسخ به بحران، پشتیبانی از تصمیم ها در خلال بحران و پشتیبانی از فعالیتهای پیش و پس از بحران هستند. یافته های مقاله گویای این است که؛ سامانه های مدیریت بحران چنانچه با ذهنیت بازی طراحی شوند می توانند به آسانی در وضعیت شبیه سازی مورد استفاده قرار گیرند تا بتوان بازی مدیریت بحران را به مرحله اجرا گذارد. چنین کاربردی از سامانه هم چنین فرصتهایی را در اختیار کارکنان قرار می دهد که با استفاده از همان ابزارهای موجود در بحران واقعی، برای بحرانهای حقیقی تمرین کنند. در این مقاله، ضمن معرفی زمینه استفاده از شبیه سازی و بازی در آموزش مدیریت بحران، توصیفی از معماری شبیه سازی و بازی ارائه شده و به یک مطالعه موردی برای نمایش چگونگی به کارگیری محیط مجازی در آموزش مدیریت بحران پرداخته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1966087 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!