ارزیابی واکنش تعدادی از هیبریدهای مرکبات نسبت به 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مناطق جنوبی ایران شامل استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و کرمان سابقه ای طولانی در تولید لیموترش (مکزیکن لایم) [Citrus aurantifolia (Chrism.) Swing.] دارند. در دو دهه اخیر بیماری جاروک لیموترش که عامل آن 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia' می باشد هزاران اصله از درختان لیموترش را در جنوب ایران نابود کرده است. یکی از راه های مدیریت بیماری جاروک لیموترش به کار گیری ارقام مقاوم و متحمل می باشد. هدف از این پژوهش تولید هیبریدهای مرکبات اسیدی مقاوم به بیماری جاروک لیموترش بود. برای این منظور در چهار نوع تلاقی، لیمو ترش ʼیورکاʻ (C. limon (L.) Burm. F.) به عنوان والد مادر و گونه های یوزو (C. junos Sieb. ex Tan.)، کلئوپاترا ماندارین (C. reshni Hort. ex Tan.)، لیمو ترش ʼکوسایʻ (C. limonia Osb.) و پرتقال ʼهاملینʻ (C. sinensis (L.) Osb.) به عنوان والدین پدر به کار رفتند. تعداد 79 گیاه هیبرید از والدین بالا به روش پیوند T واژگون با عامل بیماری جاروک لیموترش مایه زنی شدند. هیبرید های مایه زنی شده از نظر ظهور علائم بیماری جاروک و واکنش در آزمون پی سی آر (PCR) آشیانه ای ارزیابی شدند. دو سال بعد از مایه زنی در 63 هیبرید علائم بیماری جاروک ظاهر نشد که از بین آن ها از نظر وجود فیتوپلاسمای جاروک لیموترش 35 هیبرید منفی و 28 هیبرید مثبت بودند. هیبرید های فاقد علائم که در آن ها فیتوپلاسما ردیابی نشد تحت ارزیابی فنوتیپی بیشتری قرار دارند و می توانند در آینده به عنوان مرکبات اسیدی جدید مقاوم به بیماری جاروک لیموترش معرفی شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
173 تا 183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1969032 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!