بررسی عوامل موثر در تغییرات سطح آب های زیرزمینی دشت صفی آباد شهرستان اسفراین

پیام:
چکیده:
امروزه افزایش جمعیت و نیازهای گسترده انسانی به منابع آب، سبب بهره برداری غیرمتعارف از آب های زیرزمینی شده و افت سطح آن ها را در پی داشته است. افت سطح آب های زیرزمینی باعث بروز مشکلاتی چون شورشدن آب های زیرزمینی و فرونشست زمین و انسداد منافذ نفوذ آب شده است. این تحقیق با هدف مشخص شدن عوامل موثر در تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت صفی آباد اسفراین به منظور کنترل این عوامل و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی این دشت با روش میدانی و کتابخانه ای انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات هواشناسی از جمله دو عنصر بارش و دما و همچنین آمار مربوط به سطح آب های زیرزمینی، نمودار سالانه سطح آب زیرزمینی این دشت ترسیم و مشخص شد؛ از زمان انجام مطالعات ژئوفیزیکی (1368) تا به حال (1395) سطح آب های زیرزمینی این دشت بیش از 9 متر افت داشته است. این تغییرات در  قالب تغییرات منفی و مثبت بررسی و مشخص شد. عواملی چون خشک سالی، افزایش جمعیت، تبدیل شدن صفی آباد از روستا به شهر، بازدارنده نبودن جریمه های مربوط به تخلفات اضافه برداشت و مسائل فرهنگی، سبب افزایش برداشت و در نتیجه تغییرات منفی و عواملی چون استفاده از شیوه های نوین آبیاری، تغییر نوع کشت و استفاده از کنتورهای هوشمند، سبب تغییرات مثبت در سطح آب های زیرزمینی شده و شیب کاهش سطح آب در این دشت را تعدیل کرده است. انتظار می رود با انجام اقدامات فرهنگی تاثیر عوامل بازدارنده و تعدیل کننده بیشتر شود و با کنترل برداشت آب از سفره های زیرزمینی، سطح آب های زیرزمینی این دشت افزایش یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1969521 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!