اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه ی پادمان Collembola از استان لرستان

پیام:
چکیده:
پادمان فراوان ترین بندپایان خاکزی هستند که تقریبا در همه جا یافت می شوند. این شش پایان کوچک در بسیاری از نقاط ایران از جمله استان لرستان تاکنون ناشناخته باقی مانده اند. به همین منظور، برای بررسی فون پادمان در این استان، در سال 1391، نمونه های خاک از شهرستان خرم آباد جمع آوری شد. این بندپایان به کمک قیف برلیز از نمونه های خاک جمع آوری شده استخراج شدند و پس از تهیه اسلایدهای میکروسکوپی، کار شناسایی گونه ها انجام شد. هفت گونه متعلق به پنج جنس و سه خانواده به شرح زیر شناسایی شدند: Family Isotomidae; Isotomodella alticola (Bagnall, 1949(;Folsomides parvulus Stach, 1922;Family Tullbergiidae; Metaphorura denisi .Simón Benito, 1985; Family Onychiuridae; Protaphorura gisini (Haybach, 1960); P. fimata (Gisin, 1952); Thalassaphorura zschokkei (Handschin, 1919)and T. encarpata (Denis, 1931). جنس Isotomodella Martynova, 1968 و چهار گونهI.alticola ، M. denisi، P. gisiniو T. zschokkei برای فون ایران جدید هستند. هم چنین همه گونه های این تحقیق برای اولین بار از استان لرستان گزارش می شوند.
نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
235 -241
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970785 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.