کیفیت زندگی سالمندان ایرانی: یک مطالعه مروری

پیام:
چکیده:
اهداف
 با توجه به افزایش جمعیت سالمند در جوامع متفاوت، توجه به نیازهای اولیه و سلامت جسمی، ذهنی و کیفیت زندگی آن ها موضوع حائز اهمیتی است. این مطالعه به منظور دستیابی به دید جامعی از کیفیت زندگی سالمندان ایرانی و عوامل مرتبط با آن طراحی شده است. 
مواد و روش ها
 این مطالعه از نوع مروری و جست وجوی نظام مند است. در آبان سال 1395 مرور مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های پابمد، وب آو ساینس، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نورمگز و بانک مقالات پژوهشی بهداشت روان کشور(IranPsych)  با کلیدواژه های elderly, adults, aged, Quality of Life, life quality, QOL, Iran, older و کیفیت زندگی، سالمند، سالخورده، بازنشسته، پیر و مسن انجام شد و با توجه به معیارهای ورود و خروج، مقالات مرتبط در بازه زمانی از ابتدا تا خرداد 1395 وارد این پژوهش شدند.
یافته ها
 با جست وجوی نظام مند و غربالگری عنوان، 70 مقاله در حوزه های مختلف کیفیت زندگی سالمندان وارد مطالعه شد. این حوزه ها شامل مداخلات در کیفیت زندگی سالمندان (11 مقاله) ، عوامل جمعیت شناختی مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان (21 مقاله)، کیفیت زندگی سالمندان بیمار (7 مقاله)، توصیف وضعیت کیفیت زندگی سالمندان ایرانی (14 مقاله)، رابطه ورزش و کیفیت زندگی سالمندان (10 مقاله) و تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان (7 مقاله) بود. نتایج حاصل از مرور اطلاعات نشان داد 7 درصد کیفیت زندگی بالا و 42 درصد پایین و 50 درصد کیفیت زندگی متوسط دارند. کیفیت زندگی سالمندان ایرانی تحت تاثیر حمایت اجتماعی، عوامل اقتصادی، طبقه اجتماعی، ویژگی های جمعیت شناختی، وضعیت سلامت جسمی، محل زندگی و مداخلات آموزشی، ورزشی و تغذیه ای است.
نتیجه گیری
 با استفاده از نتایج به دست آمده می توان گفت مداخلات آموزشی، تغذیه ای و ورزشی، تاهل، تحصیلات بالا، زندگی در منزل، جهت گیری مذهبی درونی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، سلامت جسمی و وضعیت خوب اقتصادی اجتماعی و اشتغال مناسب باعث افزایش کیفیت زندگی سالمندان خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
انگلیسی
صفحات:
518 -532
لینک کوتاه:
magiran.com/p1970909 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!