ارائه رویکردی مقاوم و منعطف برای برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت های بار، قیمت انرژی و منابع تجدیدپذیر

پیام:
چکیده:
برنامه ریزی شبکه توزیع یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی سیستم قدرت است که مهمترین هدف آن تامین بار الکتریکی شبکه در یک افق زمانی مشخص با کمترین هزینه است. با حضور منابع تولید پراکنده ازجمله منابع انرژی تجدیدپذیر و عدم قطعیت های آن ها و همچنین عدم قطعیت های بار و قیمت انرژی، رویکردهای جدیدی برای برنامه ریزی شبکه توزیع باید پیشنهاد شود. در حقیقت ابزارهای برنامه ریزی به صورت مقاوم و انعطاف پذیر برای بررسی سیستم و مدل سازی عدم قطعیت ها نیاز است. در این مقاله به منظور مدل سازی عدم قطعیت ها، یک تحلیل سناریو پیشنهاد می شود و به منظور بررسی اثر عدم قطعیت ها در مدل پیشنهادی، شاخص های مناسبی ازجمله شاخص بیشینه پشیمانی به عنوان معیار مقاوم بودن پاسخ و بیشینه هزینه تطبیق به عنوان معیار انعطاف پذیری مورداستفاده قرار می گیرند. مدل پیشنهادی به صورت چندهدفه است که با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته حل می شود و توسط روش تصمیم گیری فازی با توجه به معیارهای برنامه ریز جواب نهایی انتخاب می شود. به منظور نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، این مدل برروی سیستم های آزمون 9 و 69 شینه شعاعی استاندارد پیاده سازی شده و نتایج نشان می دهد که یک طرح مقاوم و منعطف برای شبکه می تواند تاثیر به سزایی در هزینه ها داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1971394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.