بررسی عددی و تجربی بازگشت فنری در خمکاری U شکل گرم ورق آلومینیوم آلیاژی AL5083-H111

پیام:
چکیده:

یکی از مهمترین محدودیتها در شکل دهی مطلوب ورقهای فلزی، مواجهه با پدیده بازیابی کشسان در طول بار برداری است که منجر به بازگشت فنری می گردد. بازگشت فنری مهمترین عامل در عدم دقت ابعادی ورقهای فلزی خمش یافته است. بنابراین ارزیابی و پیش بینی بازگشت فنری بعد از فرآیند شکل دهی برای تولید محصولات دقیق ضروری است. در این مقاله، تاثیر پارامترهای دما، ضریب اصطکاک، نیروی ورقگیر و ضخامت ورق روی بازگشت فنری در فرآیند خمکاری U شکل گرم ورقهایی از جنس آلیاژ آلومینیوم AL5083-H111 به روش تجربی (آزمایشگاهی) و روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مدلسازی عددی از نرم افزار آنالیز اجزای محدود آباکوس استفاده شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و آزمونهای تجربی تطابق خوبی را نشان می دهد و صحت روش عددی را تایید می نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.