مدل سازی و کالیبره سازی مبنای خطی و غیرخطی بهره طبقات در مبدل های آنالوگ به دیجیتال خط لوله با استفاده از یک الگوریتم همبستگی اصلاح شده

نویسنده:
پیام:
چکیده:

عناصر مجتمع سازی شده در فرآیند ساخت مدار مجتمع کنونی، اغلب غیر خطی بوده و امکان دستیابی به تقارن کامل ساختاری را با مشکل مواجه می کنند. بدون استفاده از یک الگوریتم کالیبره سازی مناسب، این مساله باعث محدود شدن دقت تبدیل مبدل های آنالوگ به دیجیتال خط لوله می شود که عمدتا قابل قبول نمی باشد. در این شرایط، حداقل باید به میزان اختلاف تعداد بیت های قابل دستیابی و تعداد بیت های موردنیاز، از طبقات ابتدایی مبدل کالیبره سازی نمود. این مقاله، به مدل سازی خطای بهره طبقات در مبدل های آنالوگ به دیجیتال خط لوله می پردازد. سپس روش نوینی به منظور تخمین و کالیبره سازی مبنای غیرخطی خطا در طبقات ابتدایی ارائه می شود. قابلیت روش مورد نظر، در افزایش تعداد بیت موثر یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 14 بیت و با فرکانس نمونه برداری MS/s 65، در فرآیند ساخت0.18µm CMOS به اثبات می رسد. پس از کالیبره سازی، تعداد بیت موثر در فرکانس نایکویست از 1/8 بیت به 4/13 بیت به افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974506 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.