ارائه، بررسی و مقایسه مبدل های dc-dc جدید تک کلیده با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ کم دو سر کلید

پیام:
چکیده:

مبدل های افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده ضریب بهره پائینی دارند و بهره ولتاژ این مبدل ها با مقاومت های پارازیتی محدود می شود و به همین دلیل می بایست از مبدل هایdc-dc با ضریب بهره بالا استفاده شود. در این مقاله مبدل های dc-dc بدون ترانسفورماتور کاهنده-افزاینده و افزاینده جدید با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ پائین در دو سر کلید پیشنهاد می شوند. در مبدل های پیشنهادی تنها یک کلید قدرت به کار رفته است و کنترل مبدل ها ساده است و تلفات هدایتی کلید قدرت نیز پائین می باشد. بهره ولتاژ مبدل های پیشنهادی بالاتر از مبدل های افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده می باشد. مبدل های پیشنهادی در ناحیه کاری گسترده در رژیم هدایت پیوسته کار می کنند. مبدل های پیشنهادی تنش ولتاژ پائینی در دو سر کلید دارند و به همین دلیل تلفات هدایتی کلید پائین است. این مبدل ها در دو رژیم هدایت پیوسته و ناپیوسته می توانند کار کنند. در این مقاله ضمن ارائه مدهای کاری مختلف مبدل های پیشنهادی در دو رژیم هدایت به محاسبات مربوط به بهره، جریان های عبوری از عناصر، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن ها پرداخته می شود. برای اثبات درستی محاسبات و عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی در محیط نرم افزار PSCADارائه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -366
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.