ارائه مدل یکپارچه تولید سناریوهای نیمه کمی با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر نقشه شناخت فازی: مطالعه موردی تولید نفت ایران

پیام:
چکیده:

در بازار رقابتی پویای امروز، ارائه یک چارچوب موثر برای یافتن چشم اندازهای محتمل یک چالش مهم در جهت اتخاذ تصمیم گیری صحیح و سیاست گذاری حیاتی است. پژوهش حاضر، چارچوبی جهت توسعه سناریوهای محتمل آینده از طریق روش طرح نقشه فازی شناختی (FCM) پیشنهاد می کند. به عنوان یک روش جدید در برنامه ریزی سناریو، مدل FCM تلاش می کند ساختاری منطقی و معتبر برای سناریوهای محتمل همراه با تجزیه وتحلیل رفتار پویای پارامترها ارائه دهد. در مدل ارائه شده، از روش تجزیه وتحلیل STEEP برای شناسایی پارامترها، از روش تحلیل اثرات متقاطع جهت تعیین عوامل کلیدی، و روش تجزیه وتحلیل ریخت شناسی برای انتخاب بردارهای تولید سناریو بکار رفته است. و درنهایت، از روش FCM برای تهیه سناریوی محتمل استفاده می شود. مدل توسعه یافته برای توسعه سناریوهای تولید نفت ایران در دوران پساتحریم به کار گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان داد، روش پیشنهادی می تواند به تولید سناریوهای نیمه کمی سازگار و محتمل گردد که می تواند جایگزین مناسبی برای پوشش معایب روش های صرفا کمی/ کیفی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.