ارائه الگوریتم خوشه بندی چندمرحله ای در مدل سازی ریاضی تولید معادن

پیام:
چکیده:

در برنامه ریزی معادن از نقطه نظر تولید و افزایش بهره وری برای ایجاد مسائلی که به جواب های بهینه و دقیق برسد باید تمام محدودیت های فنی و عملیاتی در مدل سازی وارد شوند. ایجاد چنین مدل هایی که در بیشتر مواقع با تابع هدف حداکثر سازی ارزش خالص فعلی همراه است منجر به مسائل ریاضی با ابعاد بزرگ می شود که حل این مدل ها با دستگاه های رایانه ای فعلی زمان پردازش (CPU) زیادی را نیاز دارد بنابراین در این تحقیق الگوریتم خوشه بندی با شاخص شباهت چندمرحله ای با استفاده از فرمول بندی های ریاضی توسعه داده شده است که ابعاد مسائل ریاضی را از طریق کاهش تعداد متغیرهای تصمیم به نحوی کاهش دهد که ضمن عدم وابستگی به ضرایب اهمیت وزنی در شاخص شباهت، برنامه ریزی های تولید را با کمترین خطا و کاهش شدید در زمان اجرای مسئله اجرا کند. به منظور ارزیابی نتایج این خوشه بندی از 2478 بلوک استخراجی استفاده شد این بلوک ها در طی 3 مرحله، ابتدا در 10 سپس 40 و درنهایت در 109 خوشه، طبقه بندی شدند. جهت ارزیابی نتایج خوشه بندی، از روش MILP و با استفاده از نرم افزار CPLEX و MATLAB به برنامه ریزی ریاضی تولید پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که زمان اجرا با کاهش 86 درصدی در مدل خوشه بندی نسبت به مدل بدون خوشه بندی همراه بوده است درحالی که مقدار تابع هدف فقط 8/1 درصد اختلاف در دو مدل نشان داده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
267 -279
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.