باز طراحی شبکه زنجیره تامین به منظور ایجاد قابلیت ارتجاعی با معرفی استراتژی کاهش ریسک تسهیلات با راه اندازی دو مرحله ای

پیام:
چکیده:

یکی از چالش های مدیریت زنجیره تامین، مقاوم سازی شبکه زنجیره تامین در برابر اختلال است. تحقیقات گذشته، ایجاد قابلیت ارتجاعی را در طراحی زنجیره تامین های جدید بررسی کرده اند و ایجاد قابلیت ارتجاعی در شبکه های زنجیره تامین نامقاوم موجود، مورد بررسی قرار نگرفته است. این مقاله جهت ایجاد قابلیت ارتجاعی در زنجیره های تامین موجود به توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای حل مسئله بازطراحی شبکه زنجیره تامین، با هدف مقاوم سازی شبکه زنجیره تامین در برابر اختلال، می پردازد. جهت ایجاد قابلیت ارتجاعی در شبکه زنجیره تامین، دو استراتژی کاهش ریسک موجود در ادبیات با عنوان "ظرفیت مازاد" و "ذخیره اضطراری" و یک استراتژی جدید با عنوان "تسهیلات دو مرحله ای" در سناریوهای مختلف اختلال مورد بررسی قرارگرفته است. ایجاد تسهیلات دو مرحله ای در دو رده مراکز توزیع و خرده فروشان در نظر گرفته شده است. آزمایش های عددی به منظور بررسی و مقایسه عملکرد شبکه زنجیره تامین ارتجاعی و غیر ارتجاعی و همچنین ارزیابی استراتژی های مختلف کاهش ریسک، انجام شده است. نتایج نشان می دهد ایجاد قابلیت ارتجاعی موجب بهبود ‏5/4 ‏و ‏5/5 ‏درصدی در عرضه محصول و سود زنجیره تامین می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
327 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974523 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.