مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد با اندازه صحیح سفارش

پیام:
چکیده:

در این مطالعه یک مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد ارائه شده است. در این سیستم موجودی شرکت اقلامی را خریداری می کند که این اقلام مانند دام و طیور، بعد از طی یک مدت زمانی رشد کرده و به وزن ایده آل خود می رسند. سپس شرکت این اقلام را برای مصرف مشتریان ذبح و به فروش می رساند. در این مطالعه کمبود اقلام مجاز نبوده و تعداد سفار ش ها باید مقدارشان عدد صحیح باشد. با توجه به این موارد، ما یک مسئله برنامه ریزی غیرخطی عددصحیح را برای این سیستم موجودی فرموله کرده ایم. در این مدل فرض شده است اقلام با یک تابع که تقریب خطی دارند رشد کرده و بعد از رسیدن به یک وزن ایده آل برای مصرف آماده می-شوند. ما ثابت کردیم که مدل ارائه شده یک مسئله برنامه ریزی محدب است و برای آن یک جواب بهینه بدون توجه به عددصحیح بودن سفارش بدست آوردیم. سپس با توجه به مقدار بدست آمده، یک الگوریتم پیشنهادی برای جواب بهینه با فرض عددصحیح بودن سفارش بیان کردیم. در خاتمه ما از یک مثال عددی فرضی برای تشریح و بیان کارآیی مدل پیشنهادی و الگوریتم حل استفاده کردیم. همچنین یک تحلیل حساسیت برای تمام پارامترهای مسئله انجام شده است که تاثیر هر یک از این پارامترها را بر روی مقدار تابع هدف و مقدار سفارش نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974524 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.