مدل ترکیبی تعمیر ‏و ‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)

پیام:
چکیده:

با نصب سنسور هوشمند و تشخیص زود هنگام خرابی های جزئی، می‏توان تعمیر‏و‏نگهداری پیشبینانه را به تعمیر‏و‏نگهداری دوره‏ای تجهیز اضافه کرد. هدف از این مقاله ارائه مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف تجهیز می‏باشد. برای رسیدن به این هدف سه گام برداشته شده است. گام اول به بررسی تحلیلی انواع خرابی های تجهیز پرداخته شده است. بدین منظور مدل ریاضی جهت محاسبه نرخ‏های سطوح مختلف خرابی ارائه شده است. بعلاوه اثر نصب سنسور هوشمند بر نرخ‏های خرابی مدل‏سازی شده است. در این مدل‏سازی احتمال خرابی سنسورها نیز لحاظ شده است.‏ با توجه به تجربه بهره‏برداران شبکه، خرابی های تجهیز به 4 سطح خرابی دسته‏بندی شده است، که مهمترین آن‏ها نرخ خروج ناخواسته و نرخ خروج اضطرای است. در گام دوم مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف جهت آنالیز نصب سنسور هوشمند بر روی تجهیز ارائه شده است. با نصب سنسور هوشمند تعدادی از خرابی هایی که نیاز مبرم به تعمیر دارند شناسایی و با خروج اضطراری اصلاح می‏شوند. بنابراین فرکانس رفتن به تعمیر‏و‏نگهداری، عمر تجهیز و هزینه های تعمیر‏و‏نگهداری در مدل جدید ارائه شده مارکوف نسبت به مدل تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه بهبود پیدا می‏کند. در گام سوم خرابی های ترانسفورماتورهای قدرت شرکت برق منطقه‏ای خراسان با سطح ولتاژ 400 کیلو‏ولت و 132 کیلو‏ولت مطالعه شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می‏دهد که با مدل جدید مارکوف ارائه شده، نرخ خروج ترانسفورماتورهای 400 و 132 کیلو‏ولت به ترتیب به مقدار %12/74 و %51/54 کاهش پیدا می‏کند و متوسط عمر جایگزینی به ترتیب به مقدار 4/28 و 4/20 سال افزایش پیدا می‏کند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
421 -439
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.