رفتار چرخه ای اتصال تیر به ستون با میراگر میله های فولادی تسلیم شونده در برش

پیام:
چکیده:

این مقاله رفتار لرزه ای نوع جدیدی از اتصال تیر به ستون دارای میراگرهای تسلیمی با الگوی قرار گیری دایره ای را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی سیستم پیشنهادی استفاده از میراگر های تسلیمی درفضایی به اندازه ارتفاع خود تیر به جهت اشغال فضای بسیار کمتر و عدم کاهش ارتفاع مفید طبقه، در اتصال تیر به ستون می باشد به گونه ای که تغییرشکل های غیر ارتجاعی ناشی از بارگذاری چرخه ای در میراگر های بکار رفته محدود شود .در این پژوهش سه نمونه آزمایشگاهی ساخته شد و تحت بارگذاری چرخه ای تا دوران5 درصد قرار گرفتند.به منظور ارزیابی تحلیل ها و تکنیک های مدل سازی عددی در پیش بینی رفتار چرخه ای اتصالات پیشنهادی مدل های اجزاء محدود نمونه های آزمایشگاهی ساخته شد و متناظر با الگوی بارگذاری استفاده شده در آزمایشگاه  مورد تحلیل قرار گرفتند.مطابق نتایج تحلیل های عددی و آزمایشگاهی در تمام اتصالات پیشنهادی تغییرشکل های غیر ارتجاعی  در میراگر ها  متمرکز بوده و اعضای اصلی نظیر تیر و ستون در محدوده ارتجاعی باقی ماندند، همچنین با طرح مناسب برای میراگر در اتصال پیشنهادی دستیابی به مقاومتی فراتر از لنگر پلاستیک تیر برای اتصال امکان پذیر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!