مقایسه تفاوت های ریختی دو جمعیت گاوماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز هریرود با استفاده از سیستم تراس

پیام:
چکیده:
شناخت شاخص های زیست شناسی ماهیان در برنامه ریزی های حفاظت از زیست بوم اهمیت بسزایی دارد. این مطالعه به منظور مقایسه تفاوت های ریختی گاوماهی دریاچه ای در دو ایستگاه از حوضه آبریز هریرود با استفاده از سیستم شبکه ای تراس به اجرا درآمد. در مجموع 60 قطعه ماهی (30 قطعه از ایستگاه پل خاتون و 30 قطعه از ایستگاه سد تفریحگاه) توسط الکتروشوکر با ولتاژ 220 ولت صید گردید. 15 نقطه روی بدن ماهیان انتخاب شد و 105 فاصله بین این نقاط بر روی سمت چپ بدن آنها اندازه گیری شد. اختلافات ریختی ماهیان تحت آزمون تحلیل عاملی و تابع متمایز کننده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی نشان داد که گاوماهیان دو ایستگاه در 15 مولفه اصلی صفات ریختی از یکدیگر متمایز شده اند. نتایج تحلیل تابع تشخیص مشخص نمود که  گروهبندی ریختی افراد به میزان 100 درصد صورت گرفته است. صفاتی که بیش ترین تاثیر را در تفکیک دو جمعیت مورد مطالعه داشتند شامل شکل سر، قطر چشم، طول پیش پشتی، طول پیش شکمی و طول پیش مخرجی بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1975245 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!