دراسه مقارنه للتبئیر السردی من وجهه نظر جیرار جینیت (روایتی سنه البلبله و موسم الهجره الی الشمال، نموذجا)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یعتبر التوحید بین الروایه و مرکز الرویه من العناصر البدیهیه فی کتابه القصص، لان التبئیرهو إختیار مرکز الرویه الذی یشاهد عن طریقه الشخصیات و الاحداث الروائیه، فهذه العملیه تبرر تعدد الاصوات فی الروایه و تمزج فی مسیرتها زوایا الرویه المختلفه و تتغیر دائما من رویه إلی اخری. هذه الدراسه ناقشت و فسرت انواع التبئیرالسردی فی روایتی سنه البلبله للکاتب عباس معروفی وموسم الهجره الی الشمال للکاتب الطیب صالح، وفقا لنظریه البوره عند جیرار جینیت، النظریه التی ترتبط مباشرا بتیار الوعی، وفقا للمنهج الوصفی - التحلیلی، معتمدا علی مدرسه الادب المقارن و قد بینت اسالیب الاصوات و تعددها وعرضت احاسیس شخصیات الروایه و افکارها عن طریق تیار الوعی و حددت ان وجهه النظر لجیرار جینیت حول التبئیر فی الروایتین، ترتبط مباشره بتیار الوعی و هذا التلائم یظهر فی روایه سنه البلبله اکثر وضوحا.
زبان:
عربی
صفحات:
51 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1976597 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.