بررسی رابطه فیلوژنتیک تعدادی از گونه های وحشی بادام ایران با بهره گیری از توالی های ناحیه ITS ریبوزمی هسته و trnL کلروپلاستی

پیام:
چکیده:
رابطه فیلوژنتیک بین 12 گونه وحشیPrunus ، یک رقم زراعی بادام و یک رقم هلو، با استفاده از توالی های ناحیه ITS1-5.8S rDNA-ITS2 هسته و ناحیه trnL DNA کلروپلاستی و با روش های حداکثر شباهت و نزدیک ترین همسایگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از داده های  ITS در این پژوهش تنها توانست گونه های مورد مطالعه Prunus را به دو گروه تقسیم کند اما در تفکیک بخش ها از یکدیگر کارایی لازم را نداشت. گونه P. tenella نسبت به سایر گونه های مورد مطالعه، در فاصله ژنتیکی دورتری قرار گرفت و به نظر می رسد این گونه به Amygdalus تعلق ندارد. همچنین با استفاده از داده های ITS می توان گزارش نمود، Prunus مونوفیلتیک می باشد. فواصل ژنتیکی برای هرجفت از گونه ها مشخص شد و میانگین فاصله ژنتیکی در بین گونه ها تنها کمترین فاصله ژنتیکی را در داخل جنس نشان می دهد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان Prunus را بصورت تک جنس گزارش نمود و با توجه به شباهت بسیار زیاد ناحیه trnL در گونه های وحشی بادام، احتمالا جد مادری Prunus یکی بوده و trnL نشانگر خوبی برای جداسازی گونه های موجود در بادام نیست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1976854 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!