دراماتورژی شیزوفرنیک: تاملاتی در مورد متن و نامتن

چکیده:
دراماتورژی اصطلاحی غربی است که دستکم از دهه ی هفتاد شمسی در نظریه و عمل تئاتر ایرانی رایج شد؛ اصطلاحی که لسینگ در قرن هجده میلادی در تئاتر غربی باب کرد و از آن زمان به بعد در سنت تئاتر غربی بدل به یکی از مهم ترین اصطلاحات نمایشی شد. برشت دامنه ی این اصطلاح را به عنوان دراماتورژ/ کارگردان وسعت بیشتری بخشید و آن را به یکی از مهم ترین مباحث تئاتر در قرن بیستم بدل کرد. در عین حال، در زمینه ی تئاتر ایرانی از دهه ی هفتاد به بعد (که این مقاله تا حدی به آن می پردازد) دراماتورژی، با ورود به عرصه ی عملی و نظری تئاتر، نه تنها به مباحث فراوانی در باب «تعریف » دامن زد، بلکه در عمل به خیل آثاری انجامید که توسط یک «دراماتورژ » ،« دراماتورژی » می شدند. این تغییر و تبدل نه تنها به پرسش های بنیادینی نظیر اینکه «دراماتورژی چیست؟ » انجامید، بلکه دامنه ی مباحث را به حوزه کیستی، وظایف، و مرزهای دراماتورژ/ دراماتورژی کشاند. این مقاله می کوشد تبیین دوباره ای از عمل دارماتورژیک کارگردان/ نویسنده در زمینه ی غربی/ ایرانی به دست دهد و جنبه های معضل ساز آن در زمینه ی تئاتر ایرانی را واکاوی کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977106 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!