محاوله تمام حسان التجدیدیه فی اللغه العربیه معناها و مبناها دراسه نظریه «تضافر القرائن»

نویسنده:
پیام:
چکیده:
کثرت الدراسات فی تقویم محاولات التجدید والتیسیر فی اللغه العربیه. هناک باحثون لهم دور کبیر فی محاولات التجدید منهم، تمام حسان الذی ینادی بالتجدید فی ترتیب الافکار والنظریات اللغویه وقد ذکر آرائه التجدیدیه فی کتابه المعروف اللغه العربیه معناها و مبناها حیث تحدث فی الفصل الخامس من هذا الکتاب عن «القرائن» اللفظیه والمعنویه.جاءت فکره «تضافر القرائن» لإیضاح المعنی الواحد المتمثل اساسا فی تفکیک بنیه الإسناد، وبیان علاقات الکلمات فیه کمهمه من مهمات الإعراب و هنا یتعدی مفهوم القرائن مجرد الاهتمام بالعامل و مدی اثره فی تحدید العلامات الإعرابیه لمبانی مکونات الإسناد إلی التعامل مع مجموعه من المعطیات الاخری. من هنا تحاول هذه المقاله من خلال المنهج الوصفی - التحلیلی وعلی اساس نظریه القرائن ان تکشف ابعاد نظریه القرائن واثرها فی التحلیل اللغوی.تدل النتائج علی ان هذه النظریه تصلح لدراسه النصوص المختلفه، لانها من جهه تشبه بالدراسات الاسلوبیه، خاصه فی القرائن المعنویه والغرض لتطبیق هذه النظریه فی النصوص المختلفه یکمن فی تزوید المتعلم برویه جامعه و شامله فی فهم المعنی المراد من النص بمساعده مجموعه من القرائن المعنویه واللفظیه.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
101 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977158 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.