اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
عصر اطلاعات به مدد فناوری های نوین، آدمی را با امکانات متنوع و در عین حال چالش های جدی مواجه کرده است. محیط سایبر در حکم محیط تعامل انسان با انسان و انسان با رایانه و در نقش بستری برای مبادلات اجتماعی و اقتصادی، نیازمند التزام به قواعد و دستورگان اخلاقی برای امنیت کاربران این محیط است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی-کتابخانه ای مفاهیم و کلیات سایبرنتیک، طرح و تشریح و کلیات اخلاق و رویکردهای اخلاقی تبیین شده است. در ادامه، با اشاره به برخی قوانین اخلاقی مصوب در دنیا برای محیط سایبر، به چالش های اخلاقی عینی این محیط و راه چاره آن پرداخته شده است. در پایان، نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی در مواجهه با این چالش های اخلاقی تبیین شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
193 تا 210
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!