تاثیر پارابویلینگ بر برخی خصوصیات برنج محلی رقم چمپا

پیام:
چکیده:
برنج یکی از مهم‏ترین دانه های خوراکی جهان است. فرآیند تبدیل یکی از مهم ترین مراحل فرآوری شلتوک برنج می باشد که بر کمیت و کیفیت تولید آن اثر دارد. رقم چمپا از مهم ترین ارقام برنج مناطق جنوب غرب ایران بوده که علی رغم طعم و عطر مطبوع، کیفیت تبدیل پایینی دارد. این تحقیق به منظور بررسی افزایش کیفیت تبدیل دانه برنج محلی رقم چمپا توسط عملیات پارابویلینگ (نیم‏پزکردن) انجام شد. تیمارهای عملیات پارابویلینگ شامل سه دمای خیساندن شلتوک (35، 55 و 75 درجه سانتی گراد) و دو زمان بخاردهی (15 و 25 دقیقه) در دمای بخار 110 درجه سانتی گراد بودند. این پژوهش در سه تکرار و در آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی اجرا شد. میزان شکستگی دانه در نمونه های شاهد (عدم پارابویلینگ) 38/19% به دست آمد. کم ترین میزان شکستگی دانه (03/4%) را تیمارپارابویلینگ (دمای خیساندن 55 درجه و زمان بخاردهی 25 دقیقه) به خود اختصاص داد. عملیات پارابویلینگ باعث افزایش راندمان تبدیل و کاهش مواد ازدست رفته گردید. بیش ترین راندمان تبدیل (11/67%) در دمای خیساندن 55 درجه و زمان بخاردهی 25 و کم ترین مقدار مواد جامد ازدست رفته (74/1%) در دمای خیساندن 75 درجه و زمان بخاردهی 25 دقیقه به دست آمد. بیش ترین نسبت طول به عرض (46/2) و بالاترین درجه سفیدی (54/76 %) در نمونه‏های عدم پارابویلینگ حاصل شد. در پارامتر جذب آب تفاوت معنی داری بین تیمارهای پارابویلینگ و عدم پارابویلینگ وجود نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
375 -384
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977669 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!