ارزیابی ساختاری و عملکردی یک دستگاه گرده پاش مخصوص نخلستان

پیام:
چکیده:
در این پژوهش یک دستگاه گرده پاش برای بارورسازی نخل های با ارتفاع تنه ی 4 تا 9 متر طراحی شد. این گرده پاش سبک و قابل حمل شامل یک داکتدفن، کنترل کننده ی سرعت، سرووتستر و یک بوم فیبر کربن است که بدنه ی اصلی دستگاه در بالای بوم و کنترل کننده ی سرعت و سرووتستر و باتری در پایین بوم تعبیه شده است. به منظور ارزیابی میدانی، دستگاه در منطقه ی خور در استان اصفهان و روی رقم کبکاب آزمایش گردید. این آزمایش شامل 18 درخت در شش تیمار (پنج تیمار مکانیکی در مقایسه با روش سنتی به عنوان تیمار کنترل) در قالب یک طرح کاملا تصادفی صورت گرفت. بازدهی بارورسازی و میوه نشینی در شش تیمار اندازه گیری شد. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن مشخص نمود که تولید محصول تیمارها اختلاف معنی داری نداشت و بنابراین به دلیل سادگی و سرعت بالای کار و نداشتن خطر جانی برای کارگر، می توان روش مکانیکی را به عنوان روش جایگزین توصیه کرد. در این ارزیابی میدانی از آرد ماکارونی به عنوان پرکننده استفاده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
427 -438
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977673 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!