حل مسئله ی منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک

پیام:
چکیده:
مسئله شر قدمتی به بلندای طول تاریخ تفکر فلسفی دارد و یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوع ها در میان فیلسوفان و الهیدانان است که در بدبینانه ترین حالت عامل انکار خداوند و در خوشبینانه ترین حالت عامل نقض برخی صفات ثبوتی خداوند شده است. برای مثال، شر و بویژه شر گزاف قدرت مطلق و خیرخواهی محض خداوند را مورد نقض قرار می دهد. هدف از تدوین این نوشتار، بررسی مسئله منطقی شر و حل آن از نگاه دو متفکر اسلامی و غربی، استاد مطهری و جان هیک است.شهید مطهری بر اساس نظام منسجم «عدل الهی» اعتقاد دارد که حکمت و مصلحت خداوند بر نظام هستی حاکم است و شر امری «نسبی و عدمی» است و در انتها نتیجه می گیرد که شرور مبتنی و منتهی به خیر می شود و این دو، امری «غیر قابل تفکیک» از هم هستند و البته مزایایی نیز برای شر برمی شمارد.جان هیک، نیز اعتقاد به خالق قادر و عالم دارد که بهترین جهان ممکن را خلق کرده ضمن اینکه هیک، نگاه ایرنائوسی به شر دارد و نظریه «پرورش روح» را بسط داده و هدف خداوند را از خلق شرور، تعالی بخشیدن به انسان و رشد معنوی او معرفی می کند و آن را عامل کمال و تکامل می داند. اما صحبت از مشکلی لاینحل و «گره ای ناگشوده» به نام شر گزاف می کند و در انتها حکمت وجود شرور را «رازآلود» و به عبارت دیگر، غیر قابل شناخت و ورای درک می داند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1977680 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!