بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیام:
چکیده:
میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. نمونه پژوهش را 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل دادند. یافته های تحقیق نشان داد که 66 درصد از شرکت کنندگان، به مطالعه علاقه زیاد و یا بسیار زیاد دارند. اما 41 درصد آن ها کمتر از یک ساعت در طول شبانه روز مطالعه می کنند. 55 درصد از آن ها مطالعه کتب درسی، 20 درصد کتب غیردرسی و 23درصد هر دو را عنوان کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مطالعه و همچنین وجود انگیزه برای مطالعه در بین دانشجویان پایین است. می توان با استفاده از یک برنامه ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای مطالعه دانشجویان فراهم ساخت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
262 -268
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978092 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!