بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه های اطلاعات علمی و عوامل مرتبط با آن

پیام:
چکیده:
پایگاه‏های اطلاعات علمی از معتبرترین منابع اطلاعاتی در جوامع دانشگاهی به حساب آورده می‏شوند و می‏تواند در پیشبرد اهداف مختلف دانشجویان نقش تعیین کننده‏ای داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی و شناسایی دلایل، موانع و منابع مورد استفاده دانشجویان از این پایگاه‏ها صورت گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی و در سال تحصیلی 96_1395 انجام شده است. پرسشنامه محقق ساخته در 6 بخش تدوین و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، میان 238 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری، دکتری حرفه‏ای و دکتری تخصص دانشگاه علوم پزشکی مازندران توزیع شده است. یافته‏ها نشان داد که دانشجویان با هدف انجام فعالیت‏های بالینی (با میانگین 27/4) به استفاده از پایگاه‏های اطلاعات علمی روی آورده‏اند. همچنین بیشترین میزان آشنایی دانشجویان با پایگاه اطلاعاتی آی‏اس‏آی (با میانگین 43/4) بوده و از پایگاه پابمد بیش از سایر پایگاه‏ها استفاده نموده‏اند (با میانگین 30/4). همچنین بیشترین میزان رضایت آن ها از پایگاه آی‏اس‏آی بوده (28/4) و "ناآشنایی با زبان انگلیسی" (26/4) را مهم‏ترین مانع در جهت استفاده از پایگاه‏های اطلاعات علمی دانشگاه بیان داشته‏اند. می‏توان بیان داشت که میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی دانشگاه بیش از حد متوسط و نزدیک به زیاد بوده است.دانشگاه علوم پزشکی مازندران می تواند با برنامه ریزی مناسب و با از میان برداشتن چالش های پیش روی، شرایط را برای استفاده مطلوب تر دانشجویان از پایگاه های اطلاعاتی فراهم نموده و موجبات رشد و توسعه علمی آن ها را پدید آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
269 -282
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978093 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.