بنیان های فکری و معرفتی دو قطب قدرت مسلمان در اندونزی (محمدیه و نهضت العلما)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بنیان های فکری و معرفتی مسلمانان اندونزی متکثر است. آنها به لحاظ سیاسی تحت تاثیر فرهنگ های خارج از اندونزی بوده و با توجه به گرایش های مختلفی که در مباحث فکری و اجتماعی دارند و در اثر تعاملات با خاورمیانه، خصوصا با شرکت در مراسم حج و تبلیغات وهابیت، به جریانات مختلفی روی آورده و جهت گیری های فرهنگی آنان متفاوت است. دو قطب قدرت با نام های نهضت محمدیه و نهضت العلما با پیروانی بیش از سی میلیون نفر، نقش زیادی را در بین مسلمانان اندونزی دارند . در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و تحلیل گفته های رهبران، به بنیان های فکری و معرفتی هر کدام اشاره می شود. سوال محوری پژوهش این است که تفاوت ها و اشتراکات بنیان های فکری و معرفتی نهضت محمدیه و نهضت العلما چگونه است. صورت بندی این دو قطب فکری و شناسایی مشترکات اندیشه ایی آنان با سایر مذاهب اسلامی و همچنین تبیین زمینه های تاریخی رویکردهای آنها از دست آوردهای جدید این پژوهش است.
زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 185
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978227 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!