رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن

پیام:
چکیده:
روشی ساده و جدید برای سنتز نانوگل‏های کبالتیت نیکل با استفاده از روش الکتروشیمیایی و عملیات حرارتی در دمای مشخص ایجاد شد. این روش شامل رسوب نشانی همزمان پیش ماده‏های هیدروکسیدی نیکل و کبالت روی زیرلایه فوم نیکلی می‏باشد و در ادامه تبدیل پیش ماده‏ی هیدروکسیدی به اکسیدی با استفاده از عملیات حرارتی منجر به ایجاد ساختار اسپینل کبالتیت نیکل می‏شود. پوشش حاصله با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، طیف اسپکتروسکوپی فوتوالکترون اشعه‏ی ایکس(XPS) و آزمون الکتروشیمیایی ولتامتری سیکلی(CV) ارزیابی می‏شود. ترکیب هوشمند نانوساختار کبالتیت نیکل و فوم نیکل یک هم افزایی فوق العاده با عملکرد فوق العاده خازنی را ایجاد خواهد کرد. فوم متخلخل و نانوساختار کبالتیت نیکل به دلیل سطح ویژه‏ی بالا می‏توانند نفوذ یون‏ها را به مکان های الکترواکتیو سرعت ببخشندومسیر نفوذ یون‏ها را کوتاه بکند. طبق XPS کوپل دوتاییCo2+/Co3+ وNi2+/Ni3+ خواص خازنی را بهبود خواهد داد. همچنین با استفاده از آزمون CV در سرعت روبش mV/s 5 و دانسیته جریان mA/cm2 0/3- به ظرفیت خازنی F/g 2196 خواهیم رسید. نمودار ولتامتری سیکلی رفتار شبه خازنی الکترود را تایید می‏کند. عملکرد الکتروشیمیایی مناسب این الکترود به ساختار منحصر به فرد آن برمی‏گردد (نتایج SEM) که می‏تواند یه ماده‏ی بالقوه برای انرژی و کاربردهای سازگار با محیط زیست باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978669 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!