منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه

پیام:
چکیده:
منابع درآمد و محل هزینه های دولت ها از مهمترین مسائل آنها می باشد، زیرا توانمندی و اوضاع مناسب مالی یک دولت، تاثیر مستقیمی بر توانمندی و قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رفاه عمومی کشور دارد. دوره قاجار در بیشتر زمینه ها از جمله در موضوع مسائل مالی و اقتصادی جزو قابل بحث ترین و مهمترین دوره های تاریخی ایران است. یکی از مهمترین چالش های شاهان قاجار از جمله مظفرالدین شاه، منابع درآمد و هزینه کردن این منابع در راستای تصمیماتشان بود. این چالش در کنار برخی از اشتباهات این دوره باعث بروز مشکلات عدیده ای برای کشور و دولت شد. این تحقیق که مانند بیشتر تحقیقات تاریخی به شیوه اسنادی نوشته شده است؛ در پی پاسخ به این پرسش است که مهمترین محل درآمدهای دولت قاجار در زمان مظفرالدین شاه چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که محل و منابع درامدی دولت در این دوره نیز در برخی بخش ها با بیشتر دولت ها یکی بوده است. با این همه، نیاز حکومت مظفرالدین شاه به منابع بیشتر مالی، باعث افزایش بهره گیری از این منابع و یا ایجاد منابع مالی جدید از طریق واگذاری و وفروش امتیازات و غیره شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979081 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.