مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی

پیام:
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مناسب به منظور مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) است .در این پژوهش از بین متغیر های شناسایی شده، 17 متغیر با استفاده از قضاوت خبرگان ( روش دلفی ) مورد تائید قرار گرفتند . جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و متخصصان  بانک (بانک صادرات استان گیلان )  می باشد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های تحقیق پرسشنامه است که تعداد 8 پرسشنامه بین خبرگان تحقیق  توزیع  گردید و برای  تجزیه و تحلیل داده ها از تلفیق تکنیک DEMATEL و ANP استفاده شد.  با تجزیه و تحلیل داده ها در تکنیک و فرآیند DEMATEL مشخص گردید که در بین 17 معیار شناسایی  شده موثر بر ریسک اعتباری در بانک ها ، ریسک عملیاتی بیشترین تاثیرگذاری رابر ریسک اعتباری دارد . از میان معیارهای ریسک عملیاتی نیز کیفیت فرآیند بررسی تسهیلات بیشترین تاثیر رادارد به عبارتی این معیار با اهمیت ترین معیار از نظر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در کل سیستم است . همچنین ریسک تمرکز نیزدارای اهمیت بالایی در کل سیستم است. نتایج این پژوهش در مدیریت ریسک اعتباری بانک ها قابل استفاده و دارای اهمیت است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979436 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.