مدلسازی نرخ رشد ترک خستگی - خوردگی با استفاده از روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان

پیام:
چکیده:
شناخت رفتار رشد ترک در قطعات مهندسی تحت بارهای متناوب خستگی، برای اهداف طراحی و تعمیر و نگهداری ضروری می باشد. نرخ رشد ترک خستگی (FCG) به میزان زیادی به مشخصات بار اعمالی بستگی دارد که این وابستگی اغلب به صورت غیرخطی است. چنانچه بارهای مکانیکی با حملات محیطی همراه شود این وابستگی پیچیده تر می شود. از آنجایی که انجام مطالعات آزمایشگاهی برای بررسی رفتار FCG تحت شرایط مختلف بارگذاری و محیطی وقت گیر و پرهزینه است، استفاده از یک روش قابل اطمینان برای پیش بینی این رفتار بسیار حائز اهمیت است. دراین خصوص یک روش مدل سازی مبتنی بر تکنیک حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LSSVM) برای پیش بینی رفتار FCG در سه آلیاژ مختلف شامل یک آلیاژ Ti-6Al-4V و دو فولاد حاوی مس کم آلیاژ و استحکام بالا (HSLA) در دو محیط مختلف هوا و محیط خورنده مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای این مدل با استفاده از روش بهینه یابی آنیل شبیه سازی شده کوپل محاسبه گردید. همچنین عملکرد و دقت مدل توسعه داده شده با استفاده از قابلیت مدل برای پیشبینی داده های آزمایشگاهی مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفت. تحلیل آماری خطا نیز نشان داد که مدل توسعه داده شده می تواند داده های آزمایشگاهی را با دقت بالایی پیشبینی نمایید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
64 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.