بررسی ارتباط احتمالی بیماری نورومیلیتیس اپتیک با تیتر آنتی بادی علیه عفونت ویروس اوریون در اصفهان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نورومیلیتیس اپتیک (Neuromyelitis optica-NMO)نوعی التهاب خودایمن تضعیف کننده اعصاب مرکزی می باشد که آنتی بادی های خودی علیه آکوآپورین4 (کانال های آبی سلول های آستروسیت) واکنش داده و با التهاب میلین و عصب بینایی تشخیص داده می شود. ویروس ها می توانند عامل التهاب در مغز باشند، در اثر تغییرات التهابی ناشی از آن ها عبور آنتی بادی های خودی از سد مغزی-نخاعی تسهیل می شود. بنابراین تعیین عفونت ویروسی مرتبط با بیماری می تواند ما را در به کارگیری راهکارهای پیشگیری و درمان یاری رساند. مطالعه به منظور بررسی ارتباط احتمالی عفونت ویروسی اوریون در بروز بیماری با سنجش آنتی بادی های IgG و IgM در سال 1394 در اصفهان انجام شده است.
روش کار
این مطالعه توصیفی بر روی 25 بیمار NMO، 30 بیمار مالتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis- MS) و 30 فرد سالم مراجعه کننده به آزمایشگاه میلاد اصفهان انجام شد. میزان IgG و IgM علیه ویروس اوریون با روش الایزا و کیت (Euroimmun، ساخت آلمان) ارزیابی و محاسبات آماری با آزمون ANNOVA و نرم افزار SPSS16 انجام شد.
یافته ها
تیتر IgG در 25 بیمار NMO در 19 بیمار (76%)، 30 بیمار MS در 16 بیمار (53%) و 30 فرد سالم در 14 نمونه (46%) مثبت بود. پس از محاسبات آماری، در تیتر IgG بین گروه بیماران NMO با گروه سالم و MS اختلاف معناداری وجود داشت (031/0p=)، اما تیتر IgM در گروه های مورد مطالعه اختلاف معناداری را نشان نداد (610/0p=).
نتیجه گیری
وجود اختلاف معنادار درتیتر IgG علیه ویروس اوریون در بیماران NMO در مقایسه با سایر گروه ها و پایین بودن تیتر IgM می تواند بیانگر سابقه ابتلای بیماران NMO به این ویروس در طول زندگی وارتباط احتمالی بیماری با عفونت ویروسی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1979858 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!