تاثیر بسته بندی در پوشش‎های مختلف پلیمری روی برخی شاخص های کیفی و کمی پسته خشک رقم احمدآقایی طی دوره انبارمانی

پیام:
چکیده:
پسته از محصولات مهم خشکباری و بومی ایران است که به خاطر کیفیت عالی از اهمیت اقتصادی و صادراتی ویژ‎ه‎ای برخوردار است. در این مطالعه، تاثیر فیلم‎های بسته‎بندی انعطاف‎پذیر روی برخی پارامترهای کیفی پسته خشک طی انبارمانی در دمای 3±20 درجه سانتی گراد و رطوبت 65-60 درصد به مدت 12 ماه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‎های 200 گرمی پسته در شش نوع فیلم‎ شامل پلاستیک تک لایه با جنس پلی‎اتیلن (PE)، پلاستیک دو لایه با ترکیب پلی‎آمید متالایز شده و پلی‎اتیلن اکسترودر (PA-ONM/PE ex)، پلاستیک سه لایه با ترکیب پلی‎استر، ‎پلی‎اور‎تان و پلی‎اتیلن (PEs/PU/PE)، پلاستیک سه لایه با ترکیب پلی‎پروپیلن‎کست، ‎پلی‎اورتان و پلی‎استر (CPP/PU/PEs)، پلاستیک پنج لایه با ترکیب پلی‎آمید، اتیلن‎وینیل‎الکل، دو لایه پلیمر چسبی اکستروژن و پلی‎اتیلن (PA/EVOH/Tie/Tie/PE)، پلاستیک هفت لایه با ترکیب پلی‎اتیلن، دو لایه اتیلن‎وینیل‎الکل، دو لایه پلیمر چسبی اکستروژن، پلی‎آمید و پلی‎اتیلن‎اکسترودر (PE/EVOH/EVOH/Tie/Tie/PA/PE ex) بسته‎بندی شدند و تیمار بدون پوشش به‎عنوان شاهد بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام و تجزیه و تحلیل داده‏‎ها با استفاده از نرم افزار9.1.3 SAS و مقایسه میانگین‎ها از طریق آزمون چنددامنه‎ای دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد پوشش پلیمری دو و هفت لایه در مقایسه با شاهد افت وزن، میزان اسید چرب آزاد و پراکسید کمتری طی دوره انبارمانی نشان دادند. همچنین نمونه های بسته‎بندی شده در این دو پوشش به ترتیب با مقدار 952/8 و 953/8 درصد دارای بالاترین میزان کربوهیدرات و نیز بالاترین نمره‎دهی برای پارامترهای ارزیابی حسی در پایان دوره انباری بودند. پس از یک سال نگهداری، میزان سفتی مغز نمونه‎های موجود در پوشش‎‎های دو و هفت لایه (با میانگین 792/2 و 659/2 کیلوگرم نیرو) نیز تفاوت معنی‎داری را در مقایسه با شاهد (211/3 کیلوگرم نیرو) نشان دادند. در مجموع استفاده از پوشش‎های پلیمری دو و هفت لایه تاثیر معنی‎داری در حفظ کیفیت ظاهری و غذایی پسته، نسبت به شاهد و سایر پوشش‎های پلیمری طی دور انباری 12 ماهه داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980024 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!