ارائه مدل مکان یابی سلسله مراتبی پوششی با حالت چند دوره ای در شرایط عدم قطعیت

پیام:
چکیده:
این پژوهش در زمینه مدل مکان یابی پوششی سلسله مراتبی با در نظر گرفتن رویکرد پویا و پارامترهای فازی (شعاع پوشش و مقدار تقاضا در دوره های مختلف به صورت فازی)، ارائه و بررسی می شود. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای مکان یابی و تخصیص بیمارستان ها و ماشین های واسطه که شامل تخصیص بالگرد امداد و آمبولانس به نقاط تقاضا، به منظور استقرار و پوشش نقاط تقاضایی که در شعاع پوشش آن ها قرار دارند، است. در این پژوهش، احتمال مشغول بودن تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است. جایگاه بیمارستان های فوق تخصصی، بیمارستان و کلینیک یک مرتبه مکان یابی می شود و در دوره های مختلف ثابت هستند. برای نزدیکی بیشتر به واقعیت از مفهوم فازی استفاده شده است. مکان تسهیلات خدماتی شامل آمبولانس ها و بالگرد در دوره های مختلف متغیر است و برای این جابجایی ها هزینه هایی نیز در نظر گرفته شده است. ماشین خدماتی، بیمارستان ها و کلینیک ها دارای محدودیت ظرفیت هستند. با توجه به اینکه هدف فقط صحه گذاری مدل است، از داده های عددی استفاده شده است. با استفاده از مثال عددی در مقیاس های کوچک از روش قطعی نرم افزار گمز و برای مقیاس های بزرگ تر از الگوریتم فراابتکاری مصنوعی زنبوران[1] و رقابت استعماری[2] استفاده شده است. برای صحه گذاری مدل پیشنهادی آن را با مدل بشیری و همکاران مورد مقایسه قرار داده ایم که نتایج عددی نشان دهنده کارایی مطلوب روش حل پیشنهادی و مدل مسئله است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980558 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!