ارائه مدل ترکیبی تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای تدوین ارزیابی عملکرد کار تیمی در پایگاه های اورژانس شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه
بخش اورژانس به منزله قلب بیمارستان است و گردش منظم امور در آن می تواند جان بسیاری را نجات دهد. کار تیمی در مراقبت های سلامتی و بهداشتی راهی برای سازمان دهی فعالیت هاست که رویکرد گسترده ای برای نیازهای سلامتی فراهم ساخته و ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره برداری کامل از توانایی های منابع انسانی در اختیار می گذارد. بررسی کارایی بخش اورژانس و تقسیم افراد به تیم های کارا اهمیت زیادی دارد و ابزار و ساختار مدیریتی مناسبی نیاز دارد تا مقیاس های کمی و کیفی را در نظر بگیرد. در این پژوهش با ترکیب سه دیدگاه مدل تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها، یک مدل ریاضی برای ارزیابی کارایی کار تیمی در پایگاه های اورژانس شیراز ارائه شد که شامل مزایا و پوشش معایب هر سه روش می شود.
روش
در مدل پیشنهادی، از توانمندسازی و نتایج مدل تعالی سازمانی در تعیین شاخص های ورودی و خروجی و برای تفکیک شاخص های کارایی منابع انسانی تیمها از کارت امتیازی متوازن استفاده شد. برای تعیین روابط بین کارت های امتیازی متوازن، نخست از روش ارزشیابی آزمایشگاهی آزمون و ارزیابی تصمیم گیری (دیمتل) و دستیابی به ساختار شبکه ای استفاده شد. درنهایت از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای ارزیابی عملکرد کار تیمی کارکنان پایگاه های اورژانس شیراز و تقسیم پرسنل به تیم های مناسب استفاده شد.
یافته ها
در این پژوهش، با ترکیب سه مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای و کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمان سعی شد تا شاخص های ارزیابی عملکرد پایگاه اورژانس شیراز شناسایی شود. با تلفیق این سه مدل ضمن کاهش معایب، مزایای آنها تقویت و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این پایگاه ارائه شد
نتیجه گیری
براساس استانداردها، کارکنان اورژانس بر مبنای میزان کارایی کل در 4 تیم پاسخ دهنده اولیه، پایه، میانی و ارشد دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که از میان 141 پرسنل اورژانس باید 18درصد در گروه پاسخ دهنده اولیه، 61درصد در گروه پایه، 12درصد در گروه میانی و 9درصد در گروه ارشد قرار گیرند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980696 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.