«تاریخ نگاری» فکر نئورومی: نقد کتاب آزادی مقدم بر لیبرالیسم

نویسنده:
پیام:
چکیده:
کوئنیتن اسکینر به همراه گروهی از نویسندگان و استادان جریان موسوم به مکتب کمبریج، در بازکاوی انتقادی تاریخ اندیشه اروپایی و بازنشر انتقادی متون کلاسیک اندیشه سیاسی مدرن نقش قابل توجهی داشته است. اسکینر با تلفیق رویکرد زمینه گرایانه و قصدگرایانه، در پژوهش های گسترده خود نشان می دهد که ارزش‎های تثبیت‎شده در شیوه زندگی امروز و شیوه های تفکر ما درباره آن ارزش‎ها، بازتاب مجموعه ای از گزینش‎هایی است که در زمان‎های متفاوت و از میان امکان های تاریخی متفاوت صورت پذیرفته اند. یکی از حوزه های اصلی علاقه اسکینر، کاوش در ریشه های سنت جمهوری خواهی است. بررسی سرنوشت فکر سیاسی رومی و تحلیل ریشه های تاریخی نظریه نئورومی بخشی از پروژه بازشناسی سنت جمهوری خواهی انگیسی است که اسکینر توجه ویژه ای به آن مبذول داشته است. کتاب آزادی مقدم بر لیبرالیسم بخشی از سهم اسکینر در مطالعه نظریه نئورومی آزادی مدنی است. این مقاله در چهار قسمت به بازخوانی این کتاب می پردازد، و سنجش ابعادی از ترجمه فارسی و ابعادی از رویکرد خود اسکینر در قرائت فکر سیاسی و مفاهیم سیاسی در بستر تاریخ را دربرمی گیرد. پرسش اصلی این است که کوئنتین اسکینر به منزله مشهورترین متفکر جریان نوجمهوری خواهی تا چه اندازه ای از قلمرو «تاریخ نگاری» مفاهیم فلسفه سیاسی غرب فراتر رفته است؟ آیا وی یک «فیلسوف» سیاست است؟
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
273 -294
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981077 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.