امکان سنجی وجود اراضی کشاورزی مناسب در بالادست سد ژاوه - کردستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رشد فزاینده جمعیت طی دهه‏های اخیر و در پی آن نیاز به مواد غذایی، بشر را بر آن داشته است تا زمین‏های بیشتری را به منظور کشت و زرع به کار گیرد. این زمین‏ها به آب نیاز دارند که این امر بیشتر به‏وسیله کنترل آب‏های جاری رودخانه‏ها با احداث سدها میسر می‏شود. یافتن زمین های مناسب برای اهداف کشاورزی به گونه ای که هم دارای شرایط مناسب برای کشت و زرع بوده و هم آب مورد نیاز آن از روش های مختلف نظیر کنترل آب های سطحی (سدسازی) و زیرزمینی (حفر چاه و...) قابل تامین باشد، همواره مورد توجه کارشناسان بوده است. در پژوهش حاضر امکان‏سنجی وجود اراضی کشاورزی مناسب در بالادست سد ژاوه کردستان بررسی شده است. بر این اساس، با فرض پمپاژ آب با هد های مختلف از ایستگاه پمپاژ موجود در مخزن سد و با درنظرگرفتن فاکتورهای مختلف (شیب زمین، ارتفاع پمپاژ، فاصله و کاربری اراضی)، مکان یابی انجام شده است. با روی هم ‏گذاری نقشه های فاکتور و وزن دهی مناسب به هر یک از آنها در محیط GIS، محدوده های مناسب بر اساس فاکتورهای تعریف شده، به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با افزایش دو برابری ارتفاع پمپاژ، سطح محدوده منتخب نیز تقریبا دو برابر می شود، در حالی‏ که با افزایش چهاربرابری ارتفاع پمپاژ، سطح محدوده منتخب حدود شش برابر افزایش می یابد. شایان یادآوری است که در مطالعه حاضر صحت سنجی محدوده های انتخاب شده با استفاده از تصاویر ماهواره ای انجام شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1335 تا 1344
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981125 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!