بررسی نقش گیرنده های ارکسینرژیکی نوع یک در ناحیه قشری هسته اکومبنس بر تصمیم گیری هزینه- سود بر پایه تلاش در موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تصمیم گیری هزینه- سود یکی از مدل های تصمیم گیری می باشد که در آن حیوان با ارزیابی هزینه (تلاش یا تاخیر) به سود نهایی (پاداش) دست پیدا می کند. نقش نواحی مختلف مغزی از قبیل: هسته اکومبنس در این فرآیند به اثبات رسیده است. ارکسین یک نوروپپتید می باشد که به صورت عمده توسط نورون های ناحیه هیپوتالاموس جانبی تولید می شود و نورون های تولیدکننده ارکسین، آکسون خود را به سراسر مغز از جمله هسته اکومبنس ارسال می کنند. هسته اکومبنس ناحیه ای در سیستم عصبی است که در تنظیم تصمیم گیری بر اساس تلاش نقش دارد و گیرنده ارکسین نوع یک در سراسر این هسته موجود می باشد. اعمال فیزیولوژیکی متفاوتی از جمله اعمال شناختی و پاداش برای ارکسین نشان داده شده است. از آن جایی که اطلاعات محدودی در این موضوع وجود دارد، هدف از این مطالعه تعییین اثربخشی گیرنده ارکسین نوع یک، در ناحیه قشری هسته اکومبنس در تصمیم گیری بر اساس تلاش می باشد.
مواد و روش ها
در این تحقیق برای بررسی تصمیم گیری هزینه- سود بر پایه تلاش، از T-maze استفاده شد و اثر آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع 1 (SB334867) در سه دوز (30,100,300 nM/0.5µl DMSO) در ناحیه قشر هسته اکومبنس بررسی شد.
نتایج
آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع یک در دوز 300 nM/0.5µl DMSO در قشر هسته اکومبنس نسبت به گروه کنترل، به طور معناداری درصد انتخاب های پرزحمت را کاهش داد (0/01<P).
نتیجه گیری
آنتاگونیست گیرنده ارکسین نوع یک روی ترجیح حیوان برای انتخاب عبور از مانع و رسیدن به پاداش بیشتر اثر می گذارد و حیوان پاداش کمتر، بدون هیچ مانع و تلاشی را انتخاب می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981176 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!