گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بروز تومورهای جامد و خوش خیم در ناحیه ولو بسیار نادر است، این تومورها شامل فیبروما، فیبرومیوما، لیپوم، همانژیوم، نوروفیبروما و آندومتریوما می باشند. لیپوم شایع ترین توده بافت نرم مشتق از سلول های مزانشیمال است ولی بروز آن در ناحیه ولو بسیار نادر است. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان است.
معرفی بیمار: بیمار دختر مجرد 16 ساله بود که با شکایت توده ناحیه ولو که از سه سال اخیر به تدریج بزرگ شده بود به کلینیک زنان بیمارستان امام خمینی تهران در مهرماه 1397 مراجعه کرده بود. در معاینه توده ای به ابعاد 4×7 سانتیمتر در مدیال لبیا ماژور سمت راست با قوام نرم و حاشیه منظم بدون تندرنس، اریتم و ترشح و زخم مشهود بود. حین جراحی توده ای کپسول دار حاوی بافت زرد رنگ با قوام نرم کاملا شبیه بافت چربی از ناحیه مذکور خارج و جهت پاتولوژی ارسال شد. بررسی پاتولوژی تشخیص لیپوم را تایید کرد.
نتیجه گیری
گرچه لیپوم جزء تومورهای نادر ولو مخصوصا در سنین نوجوانی است، حذف کامل توده و اطمینان پاتولوژیک از ماهیت خوش خیم آن حائز اهمیت است.
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
84 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981744 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.