میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی»

چکیده:
هدف از پژوهش، دست یابی به شناخت دقیق و منطقی مسائل مورد تحقیق است و مرزی که تحقیق علمی را از غیرعلمی یا علم را از شبه علم متمایز می کند، روش مندی تحقیق است. برخی پژوهشگران، روش و روش شناسی را علمی مستقل می دانند و برخی دیگر، روش ها را تکنیک یا ابزار در علوم دیگر به شمار می آورند. به هر حال، روش همانند نقشه جغرافیایی یک شهر، نمودار وضعیت ها یا موقعیت های مختلف آن شهر است و رابطه آنها را با یکدیگر نشان می دهد. دانشکده صدا و سیما قم از نیمه دوم سال گذشته، به منظور ارتقای سطح علمی استادان و دانشجویان در زمینه روش های تحقیق و پژوهش، نشست ها و کارگاه های گوناگونی با حضور استادان برجسته این حوزه برگزار کرده است. چنانکه پیداست، یکی از ضعف های پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی، بی توجهی به روش مندی تحقیق و در نتیجه کم اعتباری نتایج و یافته های حاصل از آن است. بدین سبب و برای رفع این کاستی ها و نیز جریان سازی و جلب توجه دانشجویان و پژوهشگران دین و رسانه به این بخش از تحقیق و در ادامه مباحثی که در کارگاه های پیش گفته تببین شده است، میزگردی با محوریت ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی، برگزار شد که در این بخش، مشروح آن را آورده ایم.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!