بررسی شاخص های موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا

پیام:
چکیده:
مقاله حاضر دلایل موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا را از حیث مجری، کارشناس، کارگردانی و میزانسن بررسی و نقش هر یک را در موفقیت این برنامه ارزیابی می‏ کند. برای این منظور از اسناد و منابع مختلف کتابخانه ‏ای و همچنین از دیدگاه‏ های کارشناسان و صاحب ‏نظران در حوزه رسانه و تلویزیون بهره گرفته شده است. همچنین برای کامل شدن فرایند تحقیق به صورت پیمایشی از مخاطبان این ژانر تلویزیونی نظرسنجی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد رعایت مسائل مربوط به مجری، کارشناس، کارگردان و میزانسن به یک اندازه در موفقیت برنامه تلویزیونی سمت خدا نقش دارند و همه موارد مذکور به نحو عام مجموعی، موجبات موفقیت این برنامه محور تلویزیونی را فراهم آورده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981840 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!