بررسی شخصیت پردازی زن در سینمای دفاع مقدس با مطالعه موردی فیلم «روزهای زندگی»

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زنان در حرکت ها و جنبش های مختلف، از جمله در دفاع مقدس، نقش مهمی ایفا کرده اند. از آن جا که سینما در انتقال این عرصه های حضور و شخصیت واقعی زنان در جنگ تاثیر بسزایی دارد، در این جستار «تبیین چگونگی شخصیت پردازی زن در سینمای دفاع مقدس» بررسی شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، اسنادی شامل کتاب، مقاله و فیلم است. در ادامه از روش تحلیل کیفی در توصیف و تحلیل شخصیت پردازی زن در فیلم «روزهای زندگی» استفاده شده است. نتایج به دست آمده برای این سوال که شخصیت پردازی زن در دفاع مقدس چگونه می باشد؟ بدین صورت است که در سینمای دفاع مقدس زنان حضور کمرنگی دارند و حضورشان بیشتر پشت جبهه در نقش مادر، خواهر، همسر یا امدادرسان می باشد که به صورت کلیشه درآمده است. در تحلیل فیلم «روزهای زندگی»، مشخص شد که این فیلم تصویر غیرقالبی (غیرکلیشه ای) از زنان ارائه داده است. در نهایت باید بیان کرد که در سینمای دفاع مقدس به تمام عرصه های حضور زن پرداخته نشده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981842 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!