مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب

پیام:
چکیده:
پایان دادن پیش از موعد به بارداری به صورت عمدی و آگاهانه به نحوی که جنین پس از خروج از رحم قابلیت زیستن نداشته باشد، از پرچالش ترین مسائل میان متفکران دین، فلسفه و اخلاق به شمار می رود. تفاوت رویکرد متفکران در این باره به تفاوت مبانی مورد پذیرش آنها برمی گردد. در نگاه اول سه رویکرد میان محققان به چشم می خورد: جواز، عدم جواز و جواز سقط جنین به صورت مشروط. اما با بررسی نظرات به این نتیجه می رسیم که پیروان هر دسته از مبانی و مستندات یکسانی برخوردار نیستند. از این رو شناخت مبانی و پیشینه ای که در پس هر نظریه وجود دارد و مطالعه تطبیقی آنها ضروری می نماید. با این مطالعه دلایل تفاوت رویکرد علمای فقه و فلسفه اسلامی اعم از امامی و اهل سنت با محققان و اندیشمندان غربی و نیز با یکدیگر روشن شده و نیم نگاهی به قوانین مرتبط در حقوق ایران داشته ایم. واژگان کلیدی: جنین، حق حیات، سقط جنین، اسقاط عمدی جنین، اجهاض
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -328
لینک کوتاه:
magiran.com/p1981991 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.