ارائه مدل اقتصادسنجی برای برنامه ریزی سود شرکت های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالعه موردی: خودروی لوگان شرکت پارس خودرو)

پیام:
چکیده:
برنامه ریزی سود شرکت ها به کمک مدیریت رضایت مشتری بر اساس چهار گام اصلی شامل 1. شناخت اجزای تشکیل دهنده رضایت مشتری و اندازه گیری آن ها، 2. تلفیق اجزا و اندازه گیری رضایت کلی مشتریان، 3. بررسی نحوه تاثیر رضایت کلی مشتری بر سطح عملکرد و 4. شناسایی متغیرها و پارامترهای اصلی قابل مانور بر رضایت مشتری و تهیه و تدوین برنامه سود شرکت است. محور اصلی این پژوهش بر گام سوم یعنی مدل سازی نحوه تاثیر رضایت مشتری بر سطح عملکرد و سودآوری آن متمرکز است و متد مدنظر برای بررسی این موضوع و الگوسازی آن رویکرد اقتصادسنجی و مطالعه موردی آن خودروی لوگان پارس خودرو است. باید توجه داشت که در مدل سازی موضوع فوق، علاوه بر متغیر رضایت مشتری، سه متغیر دیگر یعنی درآمد خانوار، قیمت خودروی لوگان و قیمت خودروی رقیب (پژو 206) درنظر گرفته شده است. براساس نتایج پژوهش، متغیرهای رضایت مشتری، درآمد خانوار و قیمت پژو 206 با میزان فروش و درنتیجه سود شرکت رابطه ای مستقیم دارند، اما قیمت محصول لوگان با سود شرکت رابطه عکس دارد. متغیر رضایت مشتری از خدمات پس از فروش بیشترین تاثیر را بر سودآوری شرکت دارد؛ یعنی هر 1 واحد افزایش رضایت مشتری، 5/26 واحد فروش شرکت را افزایش می دهد؛ بنابراین شرکت پارس خودرو می تواند با سرمایه گذاری و توجه بیشتر به این عوامل میزان سودآوری و فروش خود را با برنامه ریزی کند افزایش دهد. در این پژوهش از نرم افزارهای EViews و Spss استفاده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982036 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.